Skutočné priateľstvo

Na začiatku Evanjelia podľa Marka nachádzame krátky príbeh, ktorý poukazuje na Ježišov súcit s ľuďmi ale aj na skutočné priateľstvo:

„Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli ochrnutého človeka. Pretože sa k nemu nemohli dostať kvôli zástupu, otvorili strechu tam, kde bol Ježiš, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý“ (Marek 2,3-4).

Je to krátky príbeh s dlhodobým účinkom. Ježiš od základov mení život ochrnutého muža. Stretnutie vykresľuje Ježišovu lásku a milosrdnosť, zároveň úžasnú hodnotu priateľstva. Stretávame sa v ňom s priateľmi v dobrom aj zlom. Skutočné priateľstvo a viera v Ježišovu moc a ochotu uzdravovať doviedla týchto mužov k rozhodnutiu priniesť priateľa k Ježišovi. Záležalo im na ňom natoľko, že dokonca spravili dieru do strechy, len aby ho dostali k Ježišovi. „Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: ,Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy! … Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!‘“ (Marek 2,5,11). Viera priateľov ochrnutého muža nezostala Ježišom nepovšimnutá.

Nech si ktokoľvek, budeš mať (a zrejme si už aj mal) v živote obdobia, keď budeš nevládny – keď sa budeš musieť spoľahnúť na opateru a vieru ľudí okolo seba. Na to, že spravia všetko preto, aby ťa dostali k Ježišovi.

Skús si položiť dve jednoduché otázky

  • Obklopuješ sa ľuďmi, ktorí sú ochotní obetovať svoj čas a pohodlie, aby ťa mohli priniesť k Ježišovi?
  • Si takýmto priateľom iným?

Vyberajme si priateľov múdro a buďme dobrou voľbou pre iných!

Bože, pomôž mi byť priateľom, ktorý miluje v každom čase. Keď budú moji priatelia niečo potrebovať, pomôž mi prejaviť im lásku svojou opaterou a vierou. Daj mi, prosím, múdrosť, aby som sa aj ja sám dokázal obklopiť takýmito priateľmi.

Čo môžeš urobiť

Vybav si v mysli priateľa, ktorý potrebuje spasenie, uzdravenie alebo oboje. Vyhraď si dnes čas na to, aby si sa za neho modlil ako skutočný priateľ.

Buď k svojim najbližším priateľom úprimný, keď budeš potrebovať, aby k Ježišovi prinášali oni teba.

Ponúkame ti tiež možnosť dôverného rozhovoru s online koučom, ktorý sa bude za teba modliť a bude ti oporou v otázkach, ktoré si kladieš:

 

Ak sa stránka nenačíta, povoľ vo svojom prehliadači javascript.