Domov | Nezaradené | Študentské hnutie Focus

Študentské hnutie Focus

Kto sme?

Focus je súčasťou našej misijnej organizácie, ktorá sa zameriava na mladých ľudí. Jej cieľom je pomáhať stredoškolským a vysokoškolským študentom, aby sa mohli rozvíjať v oblastiach viery, charakteru a vzťahov. Ako ekumenická organizácia vytvárame spoločnú platformu pre veriacich i neveriacich študentov a naše aktivity sú pripravované tak, aby z nich mohol čerpať každý, nezávisle od svojho vierovyznania či svetonázoru.

Čo robíme?

Mladí ľudia u nás môžu zažiť letné kempy, rôzne výlety, párty, ale aj skupinky štúdia Biblie, semináre či workshopy na osobnostný a duchovný rast atď. Kladieme dôraz na to, že kresťanstvo nie je len o chodení do kostola. Odpovedáme na otázky študentov o zmysle života, o existencii Boha a o tom, ako s ním môžu nadviazať osobný vzťah. Tých, ktorí majú záujem, vedieme k dobrovoľníctvu, aby sa naučili byť zodpovední a nezištne venovať svoj čas a pozornosť iným.

Do čoho sa môžeš zapojiť?

  • Focus Blast: rozhovory v angličtine na rôzne témy relevantné pre študentský život, založené na kresťanských princípoch
  • 1-na-1: objavovanie kresťanstva a rast vo viere: osobné sprevádzanie duchovnými témami a/alebo témami o živote (v slovenčine alebo v angličtine)
  • Koučing: tri stretnutia s vyškoleným koučom zamerané na sebaobjavovanie a osobnostný rast
  • Dobrovoľníctvo: osobný rast vo viere a v komunikácii svojej viery, služba iným