Dokonalé odpustenie

Nemáš niekedy problém uveriť, že vďaka Ježišovi Kristovi máš úplne odpustené hriechy? Možno to vieš vo svojej hlave, ale veríš tomu aj hlboko vo svojom srdci? A čo je vlastne dokonalé odpustenie hriechov?

Predstav si, že sedíš uprostred davu, ktorý je svedkom tejto udalosti z Evanjelia podľa Lukáša: 

Zrazu priniesli muži na nosidlách porazeného. Pokúšali sa vniesť ho cez dvere a položiť pred Ježiša. Ale bolo tam toľko ľudí, že sa nemohli pretisnúť. A tak sa vyškriabali na strechu a cez hlinenú povalu spustili chorého aj s ležadlom rovno pred Ježiša. 

Keď videl ich vieru, povedal: Priateľ môj, máš odpustené hriechy.”

Učitelia Zákona a farizeji uvažovali: Ako sa opovažuje čosi také povedať? To je predsa rúhanie! Veď hriechy môže odpúšťať iba Boh!”

Ježiš dobre vedel, čo si myslia, preto povedal: Prečo sa pohoršujete vo svojich srdciach?… 

Veď čo je ľahšie? Oznámiť človeku, že má odpustené hriechy, alebo ho uzdraviť?

Ale presvedčím vás, že Syn človeka má moc na zemi odpúšťať hriechy.” Tu sa obrátil k porazenému a povedal mu: Vstaň, vezmi si ležadlo a choď domov!”( Lukáš 5, 18-20, 24)

Aká úžasná ukážka Božej ochoty odpustiť!

Boli sme oslobodení

Božie slovo nám hovorí, že Ježiš Kristus nás oslobodil – od hriechu, od Zákona, od otroctva viny a hanby, ktoré hriech a Zákon prinášajú.

Možno sa ti ťažko verí, že za tvoje hriechy bolo naozaj plne zaplatené. Možno si myslíš, že keď Boh naozaj vidí, čo všetko zlé si v živote urobil a čo sa ti odohráva v hlave, určite si nezaslúžiš odpustenie.  

Skutočnosť je však taká, že Boh má voči tebe milosť, pokiaľ k nemu prídeš v pokore a bázni. Pozri si jeho úžasné zasľúbenie:

„Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše neprávosti.“ (Žalm 103, 11-12)

Takéto odpustenie ti Boh ponúka prostredníctvom Ježiša! Úplné. Dokonalé. Ak veríš, že Ježiš je tvoj Záchranca a Pán, a rozhodol si sa ho nasledovať, presne takéto odpustenie ti Boh ponúka. 

Ako dosiahnuť dokonalé odpustenie?

„Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.“ (1. list Jána 1, 9)

Vyjadri svoju úprimnú ľútosť nad svojimi hriechmi a vyznaj ich Bohu. Boh vidí do tvojho srdca a postojov. Ak mu všetko úprimne povieš, odpustí ti a očistí ťa od všetkých tvojich hriechov, aj od tých najhorších. 

Ak ťa napriek tomu začnú prenasledovať pocity viny za veci, ktoré si už vyznal Bohu, spomeň si na tieto verše a pamätaj na to, že pravdy Božieho slova sú silnejšie ako akékoľvek naše pocity.