Domov | Články | Duchovný rast | Čo je pôst a čo ti môže priniesť?

Čo je pôst a čo ti môže priniesť?

Pôst je dobrovoľné zrieknutie sa jedla alebo iných pôžitkov. Ale prečo by sme si mali odopierať niečo, čo nám je príjemné? Pozrime sa spolu na význam a prínosy kresťanského pôstu.


Zvykneš sa pravidelne postiť, alebo je to pre teba úplne nová myšlienka? Možno ťa v poslednom čase oslovili diskusie na túto tému v médiách či medzi priateľmi. Odborníci na životosprávu nás presviedčajú o prínosoch jarného „pôstu“ pre naše telo, tvoji kamaráti možno zvažujú dočasné obmedzenie Netflixu alebo čokolády. Pozrime sa spolu na to, čo hovorí o pôste Biblia a kresťanská tradícia.

Popolcová streda alebo začiatok pôstu

Pôstne obdobie trvá 40 dní. Do toho času sa nerátajú nedele. Pôst sa teda začína zvyčajne 46 dní pred Veľkou nocou. Je to pohyblivý sviatok, presný dátum sa každý rok mení. Kresťanský pôst je obdobím duchovného stíšenia sa, prípravy srdca a mysle na Veľký piatok a Veľkonočnú nedeľu.

Prvým dňom pôstneho obdobia je Popolcová streda. Počas tohto dňa si môžeš všimnúť ľudí, ktorí vychádzajú z kostola s čiernym krížikom na čele. Symbolizuje ľútosť, že sme sa vzdialili Bohu a vyjadruje túžbu byť v jeho blízkosti. Kňaz kreslí popolom kríž na čelá veriacich, pričom hovorí: „Kajajte sa a verte v evanjelium!“ 1 alebo „Prach si a na prach sa obrátiš!“ 2 Popol pripomína ľudskú pominuteľnosť a kríž je symbolom nádeje večného života s Ježišom.

Ďalšie známe pôstne dni

Zelený štvrtok je deň pred Veľkým piatkom. Je spomienkou na noc pred Ježišovou smrťou, keď sa delil o poslednú večeru so svojimi najbližšími priateľmi a nasledovníkmi.

Veľký piatok je zas deň, keď si kresťania pripomínajú Ježišovu smrť. Prečo je Veľký piatok „veľký“? Ježišova smrť bola obrovskou obetou za nás všetkých, aby sme mohli prijať Božie odpustenie za naše previnenia. V ten deň sa kresťania zvyknú zdržiavať mäsitých pokrmov a v kostoloch sa často konajú špeciálne obrady.

Veľkonočná nedeľa je radostnou oslavou Ježišovho zmŕtvychvstania. Hoci ľudia stále umierajú, Ježiš vytvoril cestu, aby sme mohli mať vzťah s Bohom už v tomto živote a stráviť s ním večnosť v nebi.

Význam kresťanského pôstu a jeho tri súčasti

Počas pôstneho obdobia sa zameriavame na tri oblasti duchovného života: modlitbu, odriekanie a dávanie.

Modlitba počas pôstu sa zameriava najmä na prosbu o odpustenie. Pôst je príležitosťou na úprimné a hlboké pokánie (ľútosť) a odvrátenie sa od svojich hriechov. Modlitba pokánia prirodzene vedie kresťanov k vďačnosti za úžasné Božie milosrdenstvo a jeho vernú lásku.

Neoddeliteľnou súčasťou pôstu je zrieknutie sa jedla alebo niečoho iného, čo je bežnou súčasťou nášho života. Je to pripomienka Ježiša a jeho obety. Biblia spája pôst najmä s odriekaním si jedla, ale ak to nie je zo zdravotných dôvodov možné, alternatívou je tiež vylúčenie sladkostí, Facebooku alebo čohokoľvek iného, čo máme radi a čomu bežne venujeme svoju pozornosť. Cieľom je, aby sme takto získaný čas a pozornosť obrátili na Boha: aby sme sa s ním rozprávali v modlitbe, čítali si jeho slovo, tešili sa z jeho prítomnosti.

Tretia súčasť pôstneho obdobia, dávanie (resp. dobročinnosť), je našou odpoveďou na Božiu milosť, štedrosť a lásku. Niektorí kresťania napríklad trávia čas dobrovoľníckou prácou pre iných alebo darujú na charitu peniaze, za ktoré by si bežne kúpili niečo pre seba.

Prečo sa postiť?

Kresťanský pôst nie je dôkaz našej zbožnosti, ktorý by sme mali vystavovať na obdiv. Nie je to ani nepríjemná povinnosť každého kresťana. Je to niečo, čo robíme dobrovoľne, z lásky a túžby byť blízko Bohu. Inak by pôst nemal zmysel.

Dodržiavanie pôstu však nie je nástrojom, ktorým si môžeme vynútiť Božiu priazeň a prijatie. Je skôr priznaním, že nie sme dokonalí a nikdy nebudeme z vlastných síl dosť dobrí pre dokonalého Boha – preto potrebujeme Ježiša.

Ježiš sa na Veľký piatok obetoval, aby splatil náš dlh voči Bohu a niesol trest za všetky naše zlé skutky. Na Veľkonočnú nedeľu vstal z mŕtvych a dokázal tak, že je silnejší ako smrť. (Viac sa dočítaš v článku Život Ježiša Krista.) Priniesol nám odpustenie a šancu nadviazať blízky vzťah s Bohom.

Čas, ktorý počas pôstu strávime modlitbou, odriekaním a dávaním, nám pomôže ešte hlbšie prežiť význam Ježišovej obety na Veľký piatok a jeho vzkriesenia na Veľkú noc.