BLOG

priatelia

Hodnota priateľstva

„Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli ochrnutého človeka. Pretože sa k nemu nemohli dostať kvôli zástupu, otvorili strechu tam, kde bol Ježiš, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý“ (Marek 2,3-4). Na začiatku Evanjelia podľa Marka nachádzame krátky…