4. krok: Rozhodnutie

Chcel by si nadviazať s Bohom vzťah?

Biblia hovorí: „Tým však, čo [Ježiša] prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.“ [1]

Ježiša a večný život, ktorý ponúka, môžeme prijať jedine vierou. Nemôžeme si ho zaslúžiť, dostávame ho od Boha ako dar: „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“ [2]

Prijať Ježiša znamená obrátiť sa k Bohu, vyznať a oľutovať svoje hriechy (urobiť pokánie) a dôverovať Ježišovi, že vstúpi do nášho života, odpustí nám a urobí nás takými, akými nás chce mať.

Chcel by si nadviazať vzťah s Bohom?

Ak áno, povedz mu to! On ťa miluje a pozná. Vidí do tvojho srdca a preto nie je dôležité, akými slovami ho pozveš; záleží len na tvojej úprimnosti. Ak nevieš, čo mu máš povedať, povedz mu napríklad toto:

„Bože, som hriešny a preto ťa prosím o odpustenie (môžeš konkrétne prosiť za odpustenie hriechov, na ktoré si spomenieš). Verím, že Ježiš Kristus je tvojím Synom. Verím, že zomrel za moje hriechy a ty si ho opäť vzkriesil. Dôverujem mu ako svojmu Spasiteľovi a chcem ho odteraz nasledovať ako svojho Pána. Ujmi sa vedenia môjho života a pomôž mi nasledovať tvoju vôľu. Modlím sa v mene Ježiša. Amen.“

Modlil si sa túto modlitbu?