3. krok: Riešenie

Boh poslal svojho syna Ježiša, aby zomrel namiesto nás!

Za naše hriechy musíme zaplatiť. Problémom však je – ako sme už spomínali – že za hriech sa platí smrťou. Aby sme nemuseli zomrieť oddelení od Boha, Ježiš zomrel namiesto nás. Až tak nás miloval!

​Ježiš na seba zobral všetky naše hriechy a plne za ne zaplatil svojou smrťou na kríži. „Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu.“[1]

Jeho smrťou sa však príbeh nekončí. Ježiš totiž vstal z mŕtvych! Tým dokázal, že má moc nad životom a smrťou, môže právom sľubovať večný život a je jedinou cestou k Bohu. Ježiš povedal: „Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa.“[2]

​Namiesto toho, aby sme sa ďalej snažili prísť k Bohu z vlastných síl, Boh nás pozýva, aby sme s ním vstúpili do vzťahu. Ježiš hovorí: „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa… Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra.“[3]

Smrť na kríži podstúpil Ježiš len kvôli tomu, že ťa tak miloval. A teraz ťa pozýva, aby si k nemu prišiel a nadviazal s ním blízky osobný vzťah.