2. krok: Problém

Je tu však jeden problém:

Všetci sme hriešni a naše hriechy nás oddeľujú od Boha.

Nikto z nás nie je dokonalý. Všetci sme už v živote urobili, povedali alebo pomysleli na zlé veci, a to Biblia nazýva „hriechom“. Hriech spôsobuje, že sa od Boha cítime vzdialení. Nemôžeme sa k nemu priblížiť ani prežívať jeho lásku. Biblia hovorí: „Vaše hriechy otvorili priepasť medzi vami a vaším Bohom…“[1]

Hriech má aj iné vážne následky: „Odplatou za hriech je smrť…“[2]

To neznamená, že keď zhrešíš, fyzicky zomrieš. Ide o duchovnú smrť – duchovné oddelenie od Boha. Aj keby si sa snažil priblížiť sa k Bohu (dobrým životom, náboženstvom, filozofiou či inak), jednoducho to nedokážeš.

Ako teda môžeme preklenúť túto priepasť medzi nami a Bohom?