1. krok: Boh ťa má rád

Boh ťa má rád

Čo znamená mať osobný vzťah s Bohom? Oddať sa nejakým náboženským obradom či rituálom? Konať množstvo nesebeckých dobrých skutkov? Stať sa lepším človekom, aby ťa Boh prijal? Aj keď sú tieto veci v mnohom prospešné, možno ťa prekvapí, že sám Boh ponúka inú cestu. Nasledujúce štyri kroky ti vysvetlia, ako môžeš aj ty nadviazať vzťah s Bohom – hoci aj hneď teraz – prostredníctvom Ježiša…

Boh ťa má rád a chce, aby si s ním mal vzťah!


Nie si tu náhodou. Stvoril ťa Boh, a to nie je všetko. Tak veľmi ťa má rád, že chce, aby si ho aj ty poznal a strávil s ním celú večnosť.

„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.“[1]

Ježiš prišiel na zem preto, aby každý z nás mohol osobne spoznať Boha. Jedine on môže dať nášmu životu skutočný zmysel a naplnenie. Ježiš povedal: „Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.“[2]

Čo nám bráni v tom, aby sme spoznali Boha a žili takýmto hojným, naplneným životom?